Danh mục đề tài cấp đại học
12/03/2017 | 3821 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

     

KHOA KINH TẾ

     
         
 

DANH MỤC TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 
 

KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

 
         

 

 

 

 

 

STT

CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2014

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

1

Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam
ĐH2014-TN06-03

NCS. Ngô Thị Mỹ

2014

2015

2

Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số
ĐH2014-TN06-14

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

2014

2015

3

Chi trả bảo hiểm y tế cho chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số tại trạm y tế xã miền núi tỉnh Thái Nguyên
ĐH2014-TN06-08

ThS. Hoàng Văn Hải

2014

2015

4

Hiệu quả một số mô hình sản xuất cây dược liệu góp phần xóa đói giảm nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc Việt Nam
ĐH2014-TN06-11

PGS.TS. Đỗ Quang Quý

2014

2015

5

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc Việt Nam
ĐH2014-TN06-12

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh

2014

2015

 

CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2015

     

1

Các yếu tố tác động đến sinh kế bền vững của người dân tái định cư thuộc dự án thủy điện Sơn La
ĐH2015-TN08-03

ThS. Nguyễn T Thanh Huyền

2015

2016

2

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân tỉnh Bắc Kạn
ĐH2015-TN08-05

NCS. Nguyễn Văn Công

2015

2016

3

Giải quyết vấn đề thiếu đất sản xuất và việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn.
ĐH2015-TN08-05

TS. Trần Văn Quyết

2015

2016

 

CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2016

     

1

Ảnh hưởng của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới bất bình đẳng thu nhập nông thôn, thành thị tại Việt Nam
ĐH2016-TN08-03

NCS. Nguyễn Ngọc Hoa

2016

2017

2

Phân tích các nhân tố ảnh hường đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Phổ Yên tinh Thái Nguyên
ĐH2016-TN08-05

Nguyễn Thị Thu

2016

2017

 

Video