Danh sách đề tài NCKH cấp cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm 2013
10/03/2017 | 3307 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ  

VÀ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM 2013

 

STT

Đề tài cấp cơ sở 2013

Chủ nhiệm

Thành viên tham gia

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Đề tài của giảng viên khoa Kinh tế

1

Nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên
CS2013-EC-37

CN. Phạm Thị Hồng

Phạm Quang Tùng

2013

2014

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

2

Tăng cường đầu tư cho y tế tại tỉnh Thái Nguyên
CS2013-EC-41

ThS. Nguyễn Thị Thúy Vân

Nguyễn Thị Bích Liên

2013

2014

3

Hoàn thiện công tác quản lý  thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thu Trang

Bùi Đức Linh

 

 

4

Tăng cường thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch tại tỉnh Bắc Kạn
CS2013-EC-42

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Như Trang

2013

2014

5

Tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
CS2013-EC-43

ThS. Nguyễn Thu Thủy

Nguyễn Thị Hiếu

2013

2014

 

 

 

Phạm Thùy Linh

 

 

6

Đánh giá hiệu quả kinh tế một số làng nghề truyền thống tỉnh Thái Nguyên
CS2013-EC-44

TS. Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Hà

2013

2014

 

 

 

Nguyễn Văn Công

 

 

7

Nghiên cứu mô hình chi phí hộ gia đình cho chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại một số xã trung du miền núi, tỉnh Thái Nguyên
CS2013-EC-45

TS. Phạm Hồng Hải

 

2013

2014

8

Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển công tác dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Phạm Thị Ngọc Vân

 

2013

2014

Đề tài của sinh viên khoa Kinh tế

1

Phát triển thị trường tiêu thụ cây cảnh cho hộ nông dân xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
CS2013-EC-75

Hà Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Ánh

2013

2014

 

 

 

Phùng Thị Mai Phương

 

 

2

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
CS2013-EC-77

Nguyễn Thị Việt Hà

Tạ Hồng Hạnh

2013

2014

 

 

 

Nguyễn Thị Thủy

 

 

 

 

 

Cao Hải Yến

 

 

3

Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại Thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên
CS2013-EC-78

Trịnh Thị Hồng Liên

Nguyễn Thị Tuyết

2013

2014

 

 

 

Vũ Thị Liên

 

 

 

Video