Danh sách đề tài NCKH cấp cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm 2015
10/03/2017 | 3635 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ 

VÀ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM 2015

 

STT

 

Đề tài cấp cơ sở 2015

Chủ nhiệm đề tài

Thành viên tham gia

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Đề tài của giảng viên khoa Kinh tế

1

Phát triển cây Ba kích trên địa bàn xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

 Đỗ Quang Quý

Nguyễn Thị Thúy Vân

2015

2016

 

 

 

Nguyễn THị Thu Hà

 

 

2

Đánh giá mức độ hài lòng của các doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan thuế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Nguyễn Như Trang

Lê Thị Yến

2015

2016

 

 

 

Đặng Phi Trường

 

 

3

Phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020

 Nguyễn Thu Hà

Nguyễn THị Thu Hà

2015

2016

 

 

 

Phạm Thị Mai Hương

 

 

4

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên trường ĐH Kinh tế & QTKD-  ĐH Thái Nguyên

Lê Thị Yến

Bùi Nữ Hoàng Anh

2015

2016

 

 

 

Phạm Lê Vân

 

 

5

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên

Phạm Lê Vân

Hà Vũ Nam

2015

2016

 

 

 

Đinh Trọng Ân

 

 

 

 

 

Lê Thị Yến

 

 

6

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cân vốn tín dụng của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đinh Trọng Ân

Hà Vũ Nam

2015

2016

 

 

 

Lê Thị Yến

 

 

7

Cơ sở khoa học cho phát triển kinh tế theo vùng lãnh thổ tại Tây Bắc Việt Nam

Hà Vũ Nam

Nguyễn Thị Thanh Quý

2015

2016

 

 

 

Đoàn Huyền Trang

 

 

8

Liên kết vùng trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở khu vực trung du và miền núi phía bắc - thực trạng và giải pháp

Trịnh Thị Thu Trang

Vũ Thị Thu Huyền

2015

2016

 

 

 

Nguyễn Thị Lương Anh

 

 

9

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đầu tư trong việc thu hút FDI vào tỉnh Thái Nguyên”

Đinh Thị Vững

Nguyễn Thị Thanh Huyền

2015

2016

 

 

 

Nguyễn Thị Oanh

 

 

10

Hiệu quả kinh tế trồng bưởi Diễn tại xã Tân Quang – thị xã Sông Công – tỉnh Thái Nguyên”.

 Dương Thị Huyền Trang

Nguyễn Như Quỳnh

2015

2016

11

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trình hạ tầng các huyện miền núi tỉnh Thái Nguyên

Vũ Bạch Diệp

Nguyễn Huy Hoàng

2015

2016

12

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc định hướng nghề nghiệp của sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa

Lê Thùy Linh

Vũ Thị Trà My

2015

2016

13

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Kinh tế trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Thanh Quý

Dđoàn Huyền Trang

2015

2016

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Tú

 

 

14

Đánh giá tác động của Dự án thoát nước và xử lý nước thải đối với các vấn đề về môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Đào Ngọc Dương

Nguyễn Văn Công

2015

2016

 

 

 

Thăng Thị Hồng Nhung

 

 

15

Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển Kinh tế tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020

Cao Phương Nga

Nguyễn Thị Hiếu

2015

2016

 

 

 

Nguyễn Thu Thủy

 

 

Đề tài của sinh viên Khoa Kinh tế

1

Một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

 Dương Thị Minh Huệ

Nguyễn Ngọc HUy

2015

2016

2

Đánh giá tác động của khu công nghiệp Sông Công đến sinh kế của người dân sống xung quanh

 Nguyễn Ngọc Huy

Dương Thị Minh Huệ

2015

2016

3

Hiệu quản kinh tế mô hình trồng gừng trên địa bàn xã Tân Sơn huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Cạn

Vương Thị Khánh Huyền

 

2015

2016

4

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí quỹ bảo hiểm xã hội tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 Bùi Thị Hà

 

2015

2016

5

Năng lực cạnh tranh ngành dệt may Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

 Đặng Thu Hương

 

2015

2016

6

Một số yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe  của đồng bào các dân tộc thiểu số tại các xã miền núi ở tỉnh Thái Nguyên

Hoàng Thị Thanh Mai

Trịnh Thị Phương Anh

2015

2016

 

 

 

Nguyễn Trần Trung

 

 

7

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh tại các trạm y tế xã tỉnh Bắc Kạn

 Nguyễn Thế Hoàng

Bùi Thanh Tùng

2015

2016

 

 

 

Đinh Thị Hiên

 

 

 

 

 

Đàm Thị Phương

 

 

8

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thành chứng chỉ TOEIC đúng thời hạn của sinh viên trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Trịnh Thị Việt Trinh

 

2015

2016

9

Tình hình xuất khẩu một sô nông sản của của Việt Nam sau khi gia nhập WTO

 Nguyễn Thị Thu Uyên

 

2015

2016

10

Đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển nông nghiệp tại Thị xã Sông Công – Thái Nguyên

 Đoàn Hồng Ngọc

 

2015

2016

11

Cầu và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu

Đỗ Đắc Bảo

Bùi Thị Lệ Thu

2015

2016

 

 

 

Phùng Duy Kiên

 

 

12

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi  tiết kiệm điện của người dân trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên

Trần Thu Hương

Vũ Thị Ngọc Anh

2015

2016

13

Thực trạng chi trả chế độ bảo hiểm hưu trí tại bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Yến Nhi

 

2015

2016

 

Video