Báo cáo công khai cơ sở vật chất
05/09/2016 | 644 lượt xem
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm 2015 - 2016
TT Nội dung Đơn vị tính Tổng số
I Diện tích đất đai  ha 4
II Diện tích sàn xây dựng     
1 Giảng đường/ phòng học m2  
1.1 Số phòng  Phòng 42
2.2 Tổng diện tích m2 10548
2 Phòng  học máy tính    
2.1 Số phòng Phòng 4
2.2 Tổng diện tích m2 303
3 Phòng học ngoại ngữ    
3.1 Số phòng Phòng 2
3.2 Tổng diện tích m2 162
4 Thư viện m2 343
5 Phòng thí nghiệm m2 0
5.1  Số phòng Phòng 0
5.2 Tổng diện tích m2 0
6  Xưởng thực tập, thực hành   0
6.1 Số phòng Phòng 0
6.2 Tổng diện tích m2 0
7  Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý    
7.1 Số phòng Phòng 180
7.2 Tổng diện tích m2 9308
8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2 0
9 Diện tích khác m2 1478
9.1 Diện tích hội trường m2 0
9.2 Diện tích nhà văn hóa m2 0
9.3 Diện tích nhà thi đấu đa năng m2 0
9.4 Diện tích bể bơi  m2 0
9.5 Sân vận động, sân thể thao m2 1478