Báo cáo công khai cơ sở vật chất
05/09/2016 | 5904 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD

  PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ

 

Biểu mẫu 22
THÔNG BÁO
Công khai cơ sở vật chất của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số

I

Diện tích đất đai

ha

4.0

II

Diện tích sàn xây dựng

 

 

1

Giảng đường

 

 

 

Số phòng

phòng

50

 

Tổng diện tích

m2

13834

2

Phòng học máy tính

 

 

 

Số phòng

phòng

3

 

Tổng diện tích

m2

239

3

Phòng học ngoại ngữ

 

 

 

Số phòng

phòng

1

 

Tổng diện tích

m2

76

4

Thư viện

m2

343

5

Phòng thí nghiệm

 

 

 

Số phòng 

phòng

0

 

Tổng diện tích

m2

0

6

Xưởng thực tập, thực hành

 

 

 

Số phòng 

phòng

0

 

Tổng diện tích

m2

0

7

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

 

 

 

Số phòng

phòng

180

 

Tổng diện tích

m2

9308

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

m2

0

9

Diện tích khác:

 

 

 

Diện tích hội trường

m2

400

 

Diện tích nhà văn hóa      

m2

0

 

Diện tích nhà thi đấu đa năng 

m2

3700

 

Diện tích bể bơi

m2

0

 

Diện tích sân vận động

m2

1478