Thống kê diện tích đất, diện tích xây dựng, diện tích phòng học, trang thiết bị phục vụ học tập, đào tạo, cơ sở vật chất tại giảng đường.
21/07/2020 | 488 lượt xem