Cơ cấu tổ chức Phòng QT - PV
14/12/2016 | 5853 lượt xem
1. Trưởng phòng QTPV: ThS. Tạ Việt Anh
Điện thoại: 0982 776 029
Email: vietanh_tueba@yahoo.com.vn
2. Phó trưởng Phòng QTPV: ThS. Trần Huy Ngọc
Điện thoại: 0949 128 678
Email: huyngoc.kttn@gmail.com