Giới thiệu cơ sở vật chất chung trường ĐH Kinh tế & QTKD
25/12/2017 | 3546 lượt xem

Trường Đại học Kinh tế và QTKD (Thai Nguyen University of Economics and Business Administration - TUEBA)  được thành lập năm 2004 trên cơ sở sát nhập Khoa Kinh tế Nông nghiệp thuộc trường Đại học Nông lâm và Khoa Kinh tế Công nghiệp thuộc trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, hiện nay là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên. Trải qua 13 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế và QTKD Thái Nguyên trở thành một trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học - công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ.

         Sứ mạng 'Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở vùng núi và trung du Bắc bộ'.

           Mục tiêu: Mục tiêu chung của Trường ĐHKT&QTKD được khẳng định trong Kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2010 – 2015, định hướng 2020 là “Xây dựng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên thành một trường đại học thuộc nhóm những trường hàng đầu ở Việt Nam về lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; tạo được giá trị niềm tin cho người học, người sử dụng lao động và các đối tác”

           Với tổng diện tích đất quy hoạch là  21,47ha.

-  Diện tích đất đã giải phóng mặt bằng: 4,58ha

          Diện tích sử dụng

- Nơi làm việc: 5.220m2

- Phòng học Giảng đường: 13.748m2, có 02 khu giảng đường chính (Giảng đường GK1, GK2).

- Vườn hoa cây cảnh: 9.200m2

- Sân vận động, thể dục thể thao: 1.478m2

- Khu Ký túc xá: 9.308m2 (Bao gồm 180 phòng)

- Trạm Y tế: 120m2