Đội ngũ cán bộ
18/08/2016 | 6918 lượt xem
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ Email
1 Tạ Việt Anh Trưởng phòng 0982776029 vietanh_tueba@yahoo.com.vn
2 Trần Huy Ngọc Phó trưởng phòng 0949128678 huyngoc.kttn@gmail.com
3 Đặng Kim Mai Chuyên viên 0915213378 maikttn74@gmail.com
4 Nguyễn Thị Hồng Chuyên viên 0912737262 nguyenhong7980@gmail.com
5 Trịnh Thị Minh Hạnh Chuyên viên 0917126916 hanhtueba@gmail.com
6 Tô Ngọc Tân Kỹ sư 0973522555 tongoctan2009@gmai.com
7 Nguyễn Thái Sơn Kỹ sư 0903424634 thaison77tueba@gmail.com
8 Nguyễn Sơn Lâm Kỹ sư 0983286479 nguyenlamtn70@gmail.com
9 Trần Văn Dũng Nhân viên 0987895199  
10 Nguyễn Văn Hoàng Kỹ thuật viên 0985746222 Nguyenvanhoang@tueba.edu.vn
11 Nguyễn T. Ngọc Mai Nhân viên 0974837097 yeuthuong100787@gmail.com
12 Dương Thị Ngữ Nhân viên 01685878951  
13 Nguyễn Thị Lài Nhân viên 01658324249  
14 Vũ Thị Tuyết Lan Chuyên viên 0977559636  
15 Mã Thị Thành Nhân viên 01664172669  
16 Bùi Thị Đáp Nhân viên 01680354984  
17 Đinh Thị Bích Thu Nhân viên 0968335545  
18 Hà Thị Nguyệt Nhân viên 0987765318  
19 Phạm Thị Hiền Nhân viên 0985687708  
20 Hoàng Lê Lệ Trạm trưởng. Bác sỹ 0974837097 minhgiangtu@gmail.com
21 Nguyễn Thị Vân Kỹ thuật viên 0982682157 nguyenthivan@tueba.edu.vn
22 Nguyễn Thị Ngân Điều dưỡng viên 0984291066 Tramxa@tueba.edu.vn
23 Hà Thị Thủy Tiên Điều dưỡng viên 0979523997 Tramxa@tueba.edu.vn
24 Lương Thị Nguyệt Điều dưỡng viên 0986438322 Tramxa@tueba.edu.vn
25 Phạm Thị Ly Hằng Y sỹ 0988741880 Tramxa@tueba.edu.vn
26 Phạm Khắc Dũng Chuyên viên 0913547012  

 

Nguyễn Văn Hoàng