Giới thiệu về Phòng
18/08/2016 | 6636 lượt xem

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ

Phòng Quản trị - Phục vụ được thành lập theo quyết định số 1146 QĐ/ĐHTN ngày 12/9/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở chia tách từ phòng Tổng hợp của Nhà trường. Kế thừa những kết quả đáng tự hào của phòng Tổng hợp trước đây, phòng Quản trị - Phục vụ luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

            Kể từ khi thành lập, tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức và người lao động trong phòng luôn tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chuyên môn, rèn luyện tác phong, kỷ luật để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng số cán bộ viên chức của Phòng hiện nay là 21 người, trong đó 04 thạc sĩ, 06 cử nhân và 11 người có trình độ từ cao đẳng trở xuống.

Phòng Quản trị - Phục vụ có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác quản lý tài sản; quy hoạch và quản lý đất đai, xây dựng cơ bản; quản lý các hoạt động mua sắm và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị; theo dõi sử dụng các tài sản thiết bị của Trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập; thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và sinh viên toàn trường.

            Hiện nay, phòng được giao quản lý 01 nhà điều hành, 2 khu giảng đường với tổng diện tích mặt sàn là 10.548 m2, 04 nhà ký túc xá với diện tích là 9.308 m2. Bên cạnh đó, phòng được giao cho nhiệm vụ quản lý, sửa chữa toàn bộ hơn 350 máy tính phục vụ cho công tác chuyên môn và đào tạo của cán bộ và sinh viên Nhà trường.

            Mặc dù là một đơn vị mới thành lập, nhưng với tinh thần nỗ lực phấn đấu không ngừng, tập thể và cá nhân cán bộ viên chức trong phòng đã đạt được những thành tích cao. Tập thể phòng đạt tập thể trong sạch vững mạnh năm 2013 - 2016, được giấy khen Hiệu trưởng năm học 2013 – 2014, 2014 -2015. Cá nhân cán bộ có 1 đồng chí được nhận bằng khen của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo, 02 giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên và 06 giấy khen của Hiệu trưởng. Bên cạnh đó, cán bộ viên chức trong phòng tích cực tham gia ủng hộ các chương trình do Nhà trường và các tổ chức đoàn thể phát động như ủng hộ Biển đảo quê hương, ngày vì người nghèo… cán bộ của phòng đạt thành tích cao trong các hoạt động thể thao, văn nghệ như huy chương đồng giải cầu lông ngành giáo dục…

            Với phương châm quản lý thiết bị tốt, phục vụ tốt, phòng Quản trị - Phục vụ phấn đấu trong thời gian tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài sản trang thiết bị, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và quản lý sức khỏe cán bộ, sinh viên. Tập thể Phòng Quản trị - Phục vụ phấn đấu trở thành lá cờ đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.

                                                                                                                     Tạ Việt Anh

                                                                                                                        Trưởng phòng Quản trị - Phục vụ