Lịch công tác (Tuần 33)
02/10/2017 | 2541 lượt xem
ỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 14/8/2017 ĐẾN NGÀY 20/8/2017 (Tuần thứ 33)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 14/8/2017 7h30 P. họp A Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng
sau đánh giá đồng cấp và đánh giá ngoài
Hội đồng Tự đánh giá; Trưởng nhóm
và Thư ký các nhóm chuyên trách
Đ/c Huy Phòng KT&ĐBCLGD
14h00 P. họp B Họp Ban chỉ đạo, ban tiếp sinh K14
hệ chính quy năm 2017
Theo QĐ số 744 và 745/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV Trưởng ban Phòng CT HSSV
15h00 P. họp A Bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
cho NCS. Võ Thy Trang
Theo Quyết định Chủ tịch
Hội đồng
Phòng Đào tạo
Thứ 3  15/8/2017 9h00 P. họp B Thẩm định sách đã xuất bản
của TS. Nguyễn Tiến Long
Hội đồng theo Quyết định;
ban biên soạn
Đ/c Minh Phòng KHCN&HTQT,
ban biên soạn
14h00 P. họp A Họp Ban Nữ công Ban Nữ công Đ/c Tình VPCĐ
Thứ 4  16/8/2017 7h30 P. họp A Họp xét kinh phí đề tài cấp Đại học Thái Nguyên Đại diện Ban Giám hiệu,
lãnh đạo các Phòng: KH-TC;
KHCN&HTQT
Đ/c Huy Phòng KHCN&HTQT
14h00 P. họp B Họp Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký công tác
lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên
và người học về chất lượng hoạt động của CNTT
và Thư viện năm 2016
Theo Quyết định Đ/c Tài TT TT-TV
14h00 P. họp số 1
ĐHTN
Họp thảo luận dự thảo Quy định tuyển sinh
và đào tạo tình độ tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên.
Các đ/c Trần Quang Huy;
Đinh Hồng Linh
PGS.TS. Nguyễn Hữu Công ĐHTN
15h00 P. 101-GK1 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp
cho sinh viên lớp TN14-LTKT-TC1
Đ/c Nguyễn Thanh Minh,
lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT HSSV
Đ/c Minh Phòng CT HSSV
Thứ 5 17/8/2017 7h30 P. họp A Triển khai kế hoạch Đại hội Chi bộ trực thuộc
Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2017 - 2020
Ban Tổ chức Đảng ủy Trường Đ/c Thiện VP ĐU
8h00 P. họp A Triển khai kế hoạch Đại hội Chi bộ trực thuộc
Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2017 - 2020
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đ/c Thiện VP ĐU
8h30 P. họp A Triển khai kế hoạch Đại hội Chi bộ trực thuộc
Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2017 - 2020
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đ/c Thiện VP ĐU
14h00 P. họp A Xét công nhận tốt nghiệp và đề nghị cấp bằng
thạc sĩ đợt 1 năm 2017
Theo Quyết định Chủ tịch
Hội đồng
Phòng Đào tạo
Thứ 6 18/8/2017 8h00 P. họp A Họp Hội đồng xét tuyển hồ sơ Lưu học sinh đăng ký hệ đào tạo Đại học chính quy năm 2017 Hội đồng theo Quyết định Chủ tịch
Hội đồng
TT HTQT về ĐT&DH
14h00 P. họp A
Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết
Trung ương 3, khóa VIII về "chiến lược cán bộ
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước"
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường;
Ban Giám hiệu,
Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ;
Trưởng, Phó Phòng;
Trưởng, Phó Khoa;
Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm
Đ/c Thiện VP ĐU
14h00 P. họp số 2
ĐHTN
Họp xét thi đua khối đào tạo và xét thi đua
theo khối tỉnh Thái Nguyên
Đ/c Trần Quang Huy Giám đốc
ĐHTN
ĐHTN
Thứ 7 19/8/2017 7h00
(cả ngày)
Nhà
LV-NC
Tiếp sinh  K14 hệ chính quy nhập học năm 2017 Ban Tiếp sinh Trưởng ban Ban tiếp sinh
Chủ nhật 20/8/2017 7h00
(cả ngày)
Nhà
LV-NC
Tiếp sinh  K14 hệ chính quy nhập học năm 2017 Ban Tiếp sinh Trưởng ban Ban tiếp sinh
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Nguyễn Thanh Minh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)ThS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 14/8/2017 ĐẾN NGÀY 20/8/2017 (Tuần thứ 33)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 14/8/2017 8h30 P. họp B Tập huấn 'Khai thác học liệu với NXB
Cengage learning Vietnam'
Đại biểu mời,
toàn thể giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ
Đ/c Thịnh BM Ngoại ngữ
Thứ 3  15/8/2017 9h00 P. họp A Lễ kết nạp đảng viên mới Chi bộ Khoa Kế toán Đại biểu mời,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán
Đ/c Tuấn VP Khoa Kế toán
Thứ 4  16/8/2017 7h30 P. họp B Họp Trung tâm Thông tin - Thư viện Toàn thể CBVC Trung tâm TT-TV Đ/c Hồng Trung tâm
TT-TV
Thứ 5 17/8/2017            
Thứ 6 18/8/2017            
Thứ 7 19/8/2017            
Chủ nhật 20/8/2017            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)ThS. Bùi Đức Linh