Lịch công tác (Tuần 35)
02/10/2017 | 2548 lượt xem
  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 28/8/2017 ĐẾN NGÀY 03/9/2017 (Tuần thứ 35)
Nhiệt liệt chào mừng ngày Quốc khánh 2/9
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 28/8/2017 7h30 P. họp B Nghiệm thu khối lượng hoàn thành
thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017
Khoa Kinh tế
Hội đồng theo Quyết định,
Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
Chủ tịch
Hội đồng
Phòng KHCN&HTQT,
Chủ nhiệm đề tài
và nhóm NC
13h30 P. họp B Thảo luận về việc đổi tên đề tài luận án tiến sĩ
và nội dung của đề cương chi tiết
của NCS Hỗ Chí Diên
Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Trần Chí Thiện, Đỗ Quang Quý,
Bùi Nữ Hoàng Anh, Trần Nhuận Kiên
Đ/c Tài Trợ lý KH-ĐT,
NCS
13h45 P. họp B Thảo luận về việc đổi tên đề tài luận án tiến sĩ
và nội dung của đề cương chi tiết
của NCS Hoàng Huy Trọng
Các đ/c: Trần Chí Thiện,
Trần Quang Huy, Bùi Nữ Hoàng Anh,
Trần Văn Quyết, Nguyễn Tiến Long
Đ/c Thiện Trợ lý KH-ĐT,
NCS
14h00 P. họp B Nghiệm thu khối lượng hoàn thành
thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017
Khoa Kế toán
Hội đồng theo Quyết định,
Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
Chủ tịch
Hội đồng
Phòng KHCN&HTQT,
Chủ nhiệm đề tài
và nhóm NC
Thứ 3  29/8/2017 7h30 P. họp B Nghiệm thu khối lượng hoàn thành
thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017
Khoa Quản trị Kinh doanh
Hội đồng theo Quyết định,
Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
Chủ tịch
Hội đồng
Phòng KHCN&HTQT,
Chủ nhiệm đề tài
và nhóm NC
14h00 P. họp số 1
ĐHTN
Họp triển khai đào tạo trực tuyến E – learning
kết hợp với đào tạo truyền thống tại ĐHTN
Đ/c Trần Quang Huy GĐ ĐHTN Ban Đào tạo
14h00 P. họp B Nghiệm thu khối lượng hoàn thành
thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017
Khoa Ngân hàng - Tài chính
Hội đồng theo Quyết định,
Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
Chủ tịch
Hội đồng
Phòng KHCN&HTQT,
Chủ nhiệm đề tài
và nhóm NC
Thứ 4  30/8/2017 7h30 P. họp B Nghiệm thu khối lượng hoàn thành
thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017
Khoa Khoa học Cơ bản,
Khoa Marketing, TM&DL
Hội đồng theo Quyết định,
Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
Chủ tịch
Hội đồng
Phòng KHCN&HTQT,
Chủ nhiệm đề tài
và nhóm NC
14h00 P. họp số 1
ĐHTN
Hội nghị tổng kết công tác Thanh tra,
Phòng chống tham nhũng năm học 2016 - 2017
và triển khai kế hoạch năm học 2017 - 2018
Các đ/c: Trần Quang Huy,
Nguyễn Quang Huy
PGS.TS.
Trần Viết Khanh
Ban Thanh tra
Thứ 4  30/8/2017 14h00 P. họp B Nghiệm thu khối lượng hoàn thành
thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017
Khoa Quản lý - Luật Kinh tế
Hội đồng theo Quyết định,
Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
Chủ tịch
Hội đồng
Phòng KHCN&HTQT,
Chủ nhiệm đề tài
và nhóm NC
Thứ 5 31/8/2017 7h30 P. họp A Họp Ban Thường vụ Đảng ủy mở rộng Ban Thường vụ Đảng ủy;
Ban Giám hiệu
Đ/c Thiện Văn phòng
Đảng ủy
8h00 P. họp số 1
ĐHTN
Hội nghị triển khai công tác HSSV
năm học 2017 - 2018
Các đ/c Đỗ Anh Tài,
Phạm Minh Hoàng
PGS.TS.
Trần Viết Khanh
Ban CT HSSV
8h00 P. họp A Họp Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng
 nhiệm vụ công tác tháng 9/2017
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đ/c Thiện Văn phòng
Đảng ủy
14h00 P. họp A Họp Giao ban công tác tháng 9/2017 Ban Giám hiệu;
lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm,
Viện NCKT Xanh;
 Trưởng các Đoàn thể thuộc Trường
Đ/c Huy Phòng HC-TC
Thứ 6 01/9/2017 8h00 P. họp A Họp Hội đồng thanh lý tài sản,
thiết bị năm 2017
Hội đồng theo QĐ số 483/QĐ-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày 18/5/2017 Đ/c Minh Phòng QT-PV, Phòng KH-TC
9h00 P. họp A Triển khai công tác quản lý công cụ,
dụng cụ năm học 2017 - 2018
Các đ/c: Nguyễn Thanh Minh,
Tạ Việt Anh, Đặng Quỳnh Trinh,
Nguyễn Thị Hồng, Đào Ngọc Quỳnh
Đ/c Minh Phòng QT-PV, Phòng KH-TC
Thứ 7 02/9/2017 Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Chủ nhật 03/9/2017
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
- Từ ngày 27/08/2017 đến ngày 31/08/2017 đ/c Nguyễn Thanh Minh đi công tác tại Nhật Bản;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)ThS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 28/8/2017 ĐẾN NGÀY 03/9/2017 (Tuần thứ 35)
Nhiệt liệt chào mừng ngày Quốc khánh 2/9
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 28/8/2017 15h00 P. 402
Nhà
LV-NC
Họp Ban Chi ủy Khoa Khoa học Cơ bản Ban Chi ủy Khoa Khoa học Cơ bản Đ/c Hương Khoa KHCB
Thứ 3  29/8/2017            
Thứ 4  30/8/2017            
Thứ 5 31/8/2017            
Thứ 6 01/9/2017 8h30 P. họp B Seminar một số nội dung nghiên cứu
của nghiên cứu sinh Đỗ Đình Mỹ
 Đại biểu mời, BCN và lãnh đạo
các Bộ môn của Khoa QL-LKT,
các PGS, TS, các NCS
và toàn thể CBGV quan tâm
Đ/c Long Trợ lý Khoa học & Đào tạo
14h00 P. họp A Họp Chi bộ Phòng Hành chính - Tổ chức Toàn thể đảng viên Chi bộ
Phòng Hành chính - Tổ chức
Đ/c Linh  Chi bộ
Phòng HC-TC
15h00 P. họp A Họp Phòng Hành chính - Tổ chức Toàn thể CBVC
Phòng Hành chính - Tổ chức
Đ/c Hợp Phòng HC-TC
Thứ 7 02/9/2017 Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Chủ nhật 03/9/2017
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh