Lịch công tác (Tuần 36)
02/10/2017 | 2599 lượt xem
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD        
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 04/9/2017 ĐẾN NGÀY 10/9/2017 (Tuần thứ 36)
Nhiệt liệt chào mừng ngày Quốc khánh 2/9
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 04/9/2017 Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Thứ 3  05/9/2017            
Thứ 4  06/9/2017 8h00 P. họp A Tiếp sinh Lưu học sinh Lào
hệ Đại học chính quy năm 2017
Hội đồng theo Quyết định Trưởng ban TT HTQT
về ĐT&DH
14h00 P. họp 2 Trường ĐHKH Họp giao ban công tác Đoàn - Hội Các đ/c: Phạm Minh Hoàng,
Đỗ Đức Quang, Nguyễn Thị Anh Đào
BT ĐTN,
CT HSV
VP Đoàn
14h30 P. họp A Hội nghị cán bộ chủ chốt Nhà trường
lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự
thực hiện quy trình bổ nhiệm
và bổ nhiệm lại đối với các chức danh
Trưởng phòng và Giám đốc TT TT-TV
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường;
Ban Giám hiệu;
Chủ tịch Hội đồng Trường;
Chủ tịch Công đoàn Trường;
Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường;
Chủ tịch Hội CCB Trường;
Trưởng các Phòng, Khoa,
Giám đốc Trung tâm TT-TV;
Kế toán trưởng; Tổ công tác;
nhân sự được giới thiệu  thực hiện
quy trình  bổ nhiệm và bổ nhiệm lại
Đ/c Huy Tổ công tác;
Phòng HC-TC;
nhân sự được
 giới thiệu
thực hiện quy trình
bổ nhiệm
và bổ nhiệm lại
16h30 P. họp B Tiếp sinh chương trình đào tạo tiếng Việt
thương mại cho Lưu học sinh Trung Quốc
Hội đồng theo Quyết định Đ/c Tài TT HTQT
về ĐT&DH
Thứ 5 07/9/2017 8h00 P. họp B Họp công tác chuẩn bị cho
Lễ Tổng kết năm học 2016 - 2017
và Khai giảng năm học 2017 - 2018
Các đ/c: Nguyễn Thanh Minh,
Trần Lương Đức, Đặng Tất Thắng,
Tạ Việt Anh, Trần Nhuận Kiên,
Đặng Quỳnh Trinh, Phạm Minh Hoàng, Nguyễn Quang Hợp;
đại diện BCN các Khoa chuyên môn
Đ/c Minh Phòng CT HSSV
9h00 P. họp A Lễ khai giảng khóa 5
chương trình đào tạo tiếng Việt thương mại
cho  Lưu học sinh Trung Quốc
Đại diện Ban Giám hiệu;
Đại biểu mời; Lưu học sinh Trung Quốc
Đ/c Tài TT HTQT
về ĐT&DH
14h00 P. họp A Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự thực hiện
quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với các
chức danh Trưởng phòng và Giám đốc TT TT-TV
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường;
Tổ công tác
Đ/c Thiện VP ĐU,
Tổ công tác
16h00 P. họp A Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
thảo luận, thông qua chủ trương và ra Nghị quyết
về phương án nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
đối với chức danh Trưởng khoa
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường;
Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức
Đ/c Thiện VP ĐU,
Phòng HC-TC
Thứ 6 08/9/2017 9h00
P. 207
Nhà LV-NC
Làm việc với công ty cổ phần
phát triển giáo dục IBEST Việt Nam
Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Trần Nhuận Kiên, Đinh Hồng Linh;
đd công ty cổ phần phát triển giáo dục IBEST Việt Nam
Đ/c Tài Phòng Đào tạo
14h00 P. họp A Họp triển khai kế hoạch lấy ý kiến người học,
CBVC đánh giá hoạt động Phòng, Khoa,
Trung tâm năm 2017
Theo QĐ số 186/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD ngày 06/3/2017 Đ/c Tài Phòng KT&ĐBCLGD
15h00 P. họp A Họp thông qua Báo cáo khảo sát
đo lường sự hài lòng của người học
đối với dịch vụ công cộng
Theo QĐ số 7396/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD ngày 02/8/2017 Đ/c Tài Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 7 09/9/2017 7h00 Quảng trường Thanh niên - Tueba Tổ chức chương trình
'Ngày hội đến trường - bừng sáng tương lai'
Khách mời;
BCH Đoàn Trường; BCH Hội sinh viên;
BCH các Liên chi đoàn, Liên chi hội;
BCN các câu lạc bộ;
toàn thể sinh viên K14
Đ/c Hoàng VP ĐTN,
VP HSV
Chủ nhật 10/9/2017 14h00 P. 101-GK1 Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2017 Đại diện Đại học Thái Nguyên,
đại diện Ban Giám hiệu;
Trưởng các đơn vị
và toàn thể học viên được cấp bằng
Đ/c Huy Phòng Đào tạo
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Nguyễn Thanh Minh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Quang Hợp
             
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD        
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 04/9/2017 ĐẾN NGÀY 10/9/2017 (Tuần thứ 36)
Nhiệt liệt chào mừng ngày Quốc khánh 2/9
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 04/9/2017 Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Thứ 3  05/9/2017 7h30 P. họp B Họp Ban Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa
Khoa Ngân hàng - Tài chính
Ban Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa
Khoa Ngân hàng - Tài chính
Đ/c Thu VP Khoa NH-TC
8h00 P. họp B Họp Chi bộ và cán bộ chủ chốt
Khoa Ngân hàng - Tài chính
BCN Khoa; Trưởng, Phó các Bộ môn;
Toàn thể đảng viên Khoa NH-TC;
BCH Liên chi đoàn (là GV),
Công đoàn, Hội Sinh viên (là GV)
Đ/c Thu VP Khoa NH-TC
9h00 P. họp B Họp Khoa Ngân hàng - Tài chính Toàn thể CBGV Khoa NH-TC Đ/c Thu VP Khoa NH-TC
14h00 P. họp B Họp Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KH-TC Đ/c Trinh Phòng KH-TC
15h00 P. họp B Họp Phòng Kế hoạch - Tài chính Toàn thể CBVC Phòng KH-TC Đ/c Trinh Phòng KH-TC
Thứ 4  06/9/2017 8h00 P. 409
Nhà
LV-NC
Họp Ban Chi ủy về thực hiện công tác
chuẩn bị nhân sự Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế
nhiệm kỳ 2017 - 2020
Ban Chi ủy Khoa Kinh tế Đ/c
Hoàng Anh
Khoa Kinh tế
Thứ 5 07/9/2017 8h00 P. họp C Họp Chi bộ Khoa Quản lý - Luật kinh tế Toàn thể đảng viên Khoa QL-LKT Đ/c Long Khoa QL-LKT
9h00 P. họp C Họp Khoa Quản lý - Luật kinh tế Toàn thể CBGV Khoa QL-LKT Đ/c Long Khoa QL-LKT
9h30 P. họp B Họp các nhóm công tác chuyên trách
và Ban Thư ký hoạt động tự đánh giá
chương trình đào tạo KTNN&PTNT
với đại diện lãnh đạo Phòng KT&ĐBCLGD
Nhóm chuyên trách tự đánh giá
và Ban Thư ký tự đánh giá CTĐT KTNN&PTNT (theo QĐ số 1119/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD ngày 8/11/2016); đdlđ Phòng KT&ĐBCLGD
Đ/c
Hoàng Anh
Khoa Kinh tế
Thứ 6 08/9/2017 8h00 P. họp A Họp Chi bộ Khoa Kinh tế Toàn thể đảng viên Khoa Kinh tế Đ/c
Hoàng Anh
Khoa Kinh tế
8h00 P. họp B Họp Chi bộ Khoa Kế toán Toàn thể đảng viên Khoa Kế toán Đ/c Tuấn Khoa Kế toán
8h00 P. họp C Họp Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL Toàn thể đảng viên
Khoa Marketing, TM&DL
Đ/c Gấm Khoa Marketing, TM&DL
9h00 P. họp A Họp Khoa Kinh tế Toàn thể CBGV Khoa Kinh tế Đ/c
Hoàng Anh
Khoa Kinh tế
9h00 P. họp C Họp Khoa Marketing, TM&DL Toàn thể CBGV
Khoa Marketing, TM&DL
Đ/c Gấm Khoa Marketing, TM&DL
9h30 P. họp B Họp Khoa Kế toán Toàn thể CBGV Khoa Kế toán Đ/c Tuấn Khoa Kế toán
14h00 P. họp B Họp Chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa KHCB Đ/c Hương Chi bộ
Khoa KHCB,
Tổ Đảng
Bộ môn Toán
14h00 P. họp C Họp Chi bộ Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh Toàn thể đảng viên Chi bộ
Khoa Quản trị Kinh doanh
Đ/c Huệ Chi bộ
Khoa QTKD
14h30 P. họp C Họp triển khai công tác tháng 9
Khoa Quản trị Kinh doanh
Toàn thể CBGV Khoa QTKD Đ/c Hạnh Khoa QTKD
Thứ 7 09/9/2017            
Chủ nhật 10/9/2017            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Quang Hợp