Lịch công tác (Tuần 37)
02/10/2017 | 2790 lượt xem
 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 11/9/2017 ĐẾN NGÀY 17/9/2017 (Tuần thứ 37)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 11/9/2017 7h00 Sân phía trước Nhà
LV-NC
Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ  Toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức
và người lao động (ký hợp đồng
từ 1 năm trở lên) của Nhà trường
BTC Ban Tuyên giáo
ĐU Trường,
Trợ lý BGH
14h00 P. họp A Hội nghị Liên tịch bàn kế hoạch tổ chức
hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng;
Chủ tịch Hội đồng Trường;
Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư ĐTN
Kế toán trưởng; đại diện lãnh đạo các phòng: HC-TC, QT-PV và trợ lý BGH
Đ/c Huy Văn phòng
Công đoàn
Thứ 3  12/9/2017 8h00 P. họp số 1
ĐHTN
Họp triển khai công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên và học viên cao học Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Trần Nhuận Kiên, Tạ Thị Thanh Huyền,
Đinh Hồng Linh, Nguyễn Vân Thịnh,
Trần Công Nghiệp, Trần Xuân Kiên
ĐHTN ĐHTN
8h00 P. họp A Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Kế toán
lấy thư giới thiệu nhân sự
bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa
Tổ công tác;
Toàn thể cán bộ, viên chức
và người lao động (hợp đồng từ 01 năm
trở lên) của Khoa Kế toán (không bao gồm
giảng viên kiêm nhiệm)
Tổ công tác Phòng HC-TC,
Khoa Kế toán
8h30 P. họp B Giao lưu học thuật sinh viên
giữa Trường ĐHKT&QTKD
và Trường ĐH Phùng Giáp (Đài Loan)
Đ/c Đỗ Anh Tài;
đại diện Phòng KHCN&HTQT,
đại diện ĐTN - Hội sinh viên,
sinh viên Nhà trường được triệu tập
và sinh viên Trường ĐH Phùng Giáp
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT
10h00 P. họp A Hội nghị Liên tịch Chi ủy Khoa,
Ban Chủ nhiệm Khoa Kế toán lấy phiếu
tín nhiệm về nhân sự bổ nhiệm/bổ nhiệm lại
chức vụ Trưởng khoa
Tổ công tác;
Ban Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán;
Ban Chủ nhiệm Khoa Kế toán
Tổ công tác Phòng HC-TC,
Khoa Kế toán
10h30 P. họp B Tiếp đoàn cán bộ và sinh viên
Trường Đại học Phùng Giáp (Đài Loan)
Đ/c Đỗ Anh Tài,
đại diện Phòng KHCN&HTQT,
đại diện ĐTN - Hội sinh viên
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT
14h00 P. họp A Hội nghị cán bộ viên chức
Khoa Ngân hàng - Tài chính lấy thư giới thiệu
nhân sự bổ nhiệm/bổ nhiệm lại
chức vụ Trưởng khoa
Tổ công tác;
Toàn thể cán bộ, viên chức
và người lao động (hợp đồng từ 01 năm
trở lên) của Khoa NH-TC (không bao gồm
giảng viên kiêm nhiệm)
Tổ công tác Phòng HC-TC;
Khoa NH-TC
14h00 P. họp B Bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở
cho NCS Vũ Quỳnh Nam
Theo Quyết định Chủ tịch
Hội đồng
Phòng Đào tạo
14h00 Sân thi đấu Nhà trường Giao lưu thể thao sinh viên
giữa Trường ĐHKT&QTKD
và Trường ĐH Phùng Giáp (Đài Loan)
Đ/c Đỗ Anh Tài,
đại diện Phòng KHCN&HTQT,
đại diện ĐTN - Hội sinh viên,
sinh viên Nhà trường được triệu tập
và sinh viên Trường ĐH Phùng Giáp
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT
16h00 P. họp A Hội nghị Liên tịch Chi ủy Khoa,
Ban Chủ nhiệm Khoa Ngân hàng - Tài chính
lấy phiếu tín nhiệm về nhân sự
bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa
Tổ công tác;
Ban Chi ủy Chi bộ Khoa NH-TC;
Ban Chủ nhiệm Khoa NH-TC
Tổ công tác Phòng HC-TC;
Khoa NH-TC
Thứ 4  13/9/2017 8h00 P. họp A Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu
 hồ sơ hoàn thành đưa vào sử dụng
công trình Đơn nguyên 2 - GK2
Các đ/c: Nguyễn Thanh Minh,
Tạ Việt Anh, Tô Ngọc Tân;
đoàn kiểm tra Sở xây dựng;
các đơn vị tư vấn và thi công công trình
Đ/c Minh Phòng QT-PV
14h00 P. họp A Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
thảo luận, nhận xét, bỏ phiếu tín nhiệm và
ra Nghị quyết đối với nhân sự thực hiện
quy trình bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ đối với chức danh Trưởng khoa
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường;
các đ/c: Nguyễn Thanh Minh,
Nguyễn Quang Hợp
Đ/c Thiện VP ĐU,
Phòng HC-TC
Thứ 5 14/9/2017 9h00 P. họp A Họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng - Kỷ luật
HSSV học kỳ II năm học 2016 - 2017
Hội đồng theo Quyết định Đ/c Minh Phòng CT HSSV
10h00 P. họp A Họp Hội đồng Đánh giá điểm rèn luyện
HSSV học kỳ II năm học 2016 - 2017
Hội đồng theo Quyết định Đ/c Minh Phòng CT HSSV
15h00 P. họp A Họp Hội nghị
Ban Chấp hành Đoàn thanh niên,
Ban Chấp hành Hội sinh viên
BCH ĐTN, BCH Hội sinh viên,
BCN các Câu lạc bộ
Đ/c Hoàng, Quang VP ĐTN,
VP HSV
Thứ 6 15/9/2017 8h00 P. họp A Họp xét học bổng tài trợ ngoài ngân sách
Nhà nước cho sinh viên đầu khóa
Đ/c Nguyễn Thanh Minh;
lãnh đạo các Phòng: Đào tạo,
CT HSSV, KH-TC;
BCN các Khoa; Bí thư ĐTN
Đ/c Minh Phòng CT HSSV
14h00 P. họp B Họp Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng BCH Công đoàn,
chủ tịch các Công đoàn bộ phận
Đ/c Đức VP CĐ
16h00 P. họp B Họp Ban Nữ công Ban Nữ công Đ/c Tình VPCĐ
Thứ 7 16/9/2017 7h00 P. 101-GK1 Chương trình Trường Tôi là số 1
- đồng hành với cuộc thi hoa khôi
sinh viên Việt Nam năm 2017
Khách mời, BCH Đoàn Thanh niên,
Hội Sinh viên, các sinh viên được triệu tập
Đ/c Hoàng VP ĐTN
Chủ nhật 17/9/2017 8h00 P. 101-GK1 Sơ kết học kỳ II,
lễ tổng kết năm học 2016 - 2017
và đối thoại với sinh viên Khoa Kế toán
Đ/c Nguyễn Thanh Minh;
Đại diện các Phòng, Trung tâm,
BCN Khoa và toàn thể CBGV Khoa Kế toán
và toàn thể sinh viên Khoa Kế toán
Đ/c Lan Đ/c Hiệp
14h00 P. 101-GK1 Sơ kết học kỳ II,
lễ tổng kết năm học 2016 - 2017
và đối thoại với sinh viên Khoa QTKD
Đ/c Trần Quang Huy;
Đại diện các Phòng, Trung tâm,
BCN Khoa và toàn thể CBGV Khoa QTKD
và toàn thể sinh viên Khoa QTKD
Đ/c Hạnh VP Khoa QTKD
15h00 P. họp A Họp xét tuyển ứng viên NCS đợt tháng 9/2017 Theo Quyết định Đ/c Huy Phòng Đào tạo
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Quang Huy;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 11/9/2017 ĐẾN NGÀY 17/9/2017 (Tuần thứ 37)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 11/9/2017 14h00 P. họp B Họp Chi bộ Phòng Đào tạo Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo Đ/c Kiên Phòng Đào tạo
15h00 P. họp A Họp Chi bộ phòng Quản trị - Phục vụ Toàn thể Đảng viên chi bộ phòng QT-PV Đ/c
Việt Anh
Đ/c Ngân
15h00 P. họp B Họp Phòng Đào tạo Toàn thể CBVC Phòng Đào tạo Đ/c Kiên Phòng Đào tạo
15h30 P. họp A Họp phòng Quản trị - Phục vụ Toàn thể CBVC phòng QT-PV Đ/c
Việt Anh
Đ/c Hồng
Thứ 3  12/9/2017 8h00 P. họp C Thông qua giáo trình cấp Khoa
"Giáo trình: Kinh tế và Quản lý thương mại"
Hội đồng Khoa học Khoa Kinh tế Đ/c
Hoàng Anh
Nhóm biên soạn
Thứ 4  13/9/2017 8h00 P. họp C Họp công tác chuẩn bị sơ kết học kỳ II,
tổng kết năm học 2016 - 2017 Khoa Kinh tế
Đại diện BCN Khoa, trợ lý HSSV,
các CVHT Khoa Kinh tế
Đ/c
Lan Anh
Trợ lý HSSV
Thứ 5 14/9/2017 8h30 P. họp B Seminar tổng thể
của NCS Trần Thị Thanh Xuân
Đại biểu mời, BCN và lãnh đạo các Bộ môn
của Khoa QL - LKT; các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm
Đ/c Vân Trợ lý Khoa học & Đào tạo
14h00 P. họp B Triển khai công tác tổ chức Đại hội
Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện
Toàn thể đảng viên Chi bộ TT TT-TV Đ/c Tình TT TT-TV
Thứ 6 15/9/2017 16h00 P. họp A Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
cho đ/c Nguyễn Văn Quang
Đại biểu mời; toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng KHCN&HTQT
Đ/c Quyết Chi bộ Phòng KHCN&HTQT
Thứ 7 16/9/2017            
Chủ nhật 17/9/2017            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)ThS. Bùi Đức Linh