Lịch công tác (Tuần 38)
02/10/2017 | 2576 lượt xem
   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 18/9/2017 ĐẾN NGÀY 24/9/2017 (Tuần thứ 38)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 18/9/2017 7h45 P. 107-GK2 Lễ khánh thành công trình
giảng đường Đơn nguyên 2 - GK2
Đại biểu mời, Bí thư Đảng ủy,
Ban Giám hiệu,
Chủ tịch Hội đồng Trường,
Trưởng các đoàn thể,
Đại diện lãnh đạo các đơn vị
Đ/c Huy Phòng QT-PV,
Đoàn Thanh niên
9h00 P. 101-GK1 Sơ kết học kỳ II;
Lễ tổng kết năm học 2016 - 2017 và đối thoại
với sinh viên Khoa Kinh tế
Đ/c Đỗ Anh Tài;
Đại diện các Phòng, Trung tâm;
BCN Khoa, toàn thể CBGV
và toàn thể sinh viên Khoa Kinh tế
Đ/c
Lan Anh
Trợ lý HSSV
13h30 P. 301-GK1 Sơ kết học kỳ II;
Lễ tổng kết năm học 2016 - 2017 và đối thoại
với sinh viên Khoa Marketing, TM&DL
Đ/c Đỗ Anh Tài;
Đại diện các Phòng, Trung tâm;
BCN Khoa, toàn thể CBGV và toàn thể
sinh viên Khoa Marketing, TM&DL
Đ/c Gấm Khoa Marketing, TM&DL
14h00 P. họp A Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
Khoa Quản trị Kinh doanh
Các đ/c: Nguyễn Thanh Minh,
Trần Nhuận Kiên;
đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng;
 toàn thể CBGV Khoa Quản trị Kinh doanh
Đoàn
Chủ tịch
Công đoàn
Khoa QTKD
14h00 P. 101-GK1 Sơ kết học kỳ II;
Lễ tổng kết năm học 2016 - 2017 và đối thoại
với sinh viên Khoa Quản lý - Luật Kinh tế
Đ/c Trần Quang Huy;
Đại diện các Phòng, Trung tâm;
BCN Khoa, toàn thể CBGV
và toàn thể sinh viên Khoa QL-LKT
Đ/c Vân Khoa QL-LKT
Thứ 3  19/9/2017 7h00 Quảng
trường
Thanh niên - TUEBA
Chương trình
"Ngày hội văn hóa các Câu lạc bộ"
Khách mời;
BCH Đoàn thanh niên, Hội sinh viên;
toàn thể CBVC, sinh viên Nhà trường
Đ/c Quang VP ĐTN,
Hội sinh viên
Thứ 3  19/9/2017 8h00 P. họp A Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
Khoa Kế toán
Các đ/c: Trần Quang Huy,
Dương Thanh Tình;
đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng;
 toàn thể CBGV Khoa Kế toán
Đoàn
Chủ tịch
Công đoàn
Khoa Kế toán
8h00 P. họp B Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
Khoa Quản lý - Luật Kinh tế
Các đ/c: Nguyễn Thanh Minh,
Trần Lương Đức;
đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng;
 toàn thể CBGV Khoa QL-LKT
Đoàn
Chủ tịch
Công đoàn
Khoa QL-LKT
8h00 P. họp C Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Trần Nhuận Kiên; 
 toàn thể CBVC Phòng KT&ĐBCLGD
Đoàn
Chủ tịch
Công đoàn
Phòng KT&ĐBCLGD
13h30 P.họp A Hội nghị BCH Đảng bộ thảo luận,
thông qua chủ trương, số lượng
và ra nghị quyết về phương án nhân sự
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ
Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đ/c Thiện VPĐU,
Phòng HC-TC
14h00 P. 101-GK1 Sơ kết học kỳ II;
Lễ tổng kết năm học 2016 - 2017 và đối thoại
với sinh viên Khoa Ngân hàng - Tài chính
Đ/c Nguyễn Thanh Minh,
Đại diện các Phòng, Trung tâm;
BCN Khoa, toàn thể CBGV
và toàn thể sinh viên Khoa NH-TC
Đ/c Dư Trợ lý HSSV
14h30 P. họp A Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
Khoa Kinh tế
Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Trần Lương Đức;
đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng;
 toàn thể CBGV Khoa Kinh tế
Đoàn
Chủ tịch
Công đoàn
Khoa Kinh tế
14h30 P. họp B Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
Khoa Khoa học Cơ bản
Các đ/c: Trần Quang Huy,
Phạm Xuân Thủy;
đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng;
 toàn thể CBGV Khoa KHCB
Đoàn
Chủ tịch
Công đoàn
Khoa KHCB
19h00 Sân khấu ngoài trời Chương trình
"Giao lưu văn nghệ chào tân sinh viên Khóa 14"
Khách mời;
BCH Đoàn thanh niên, Hội sinh viên;
toàn thể CBGV, sinh viên Nhà trường
Đ/c Hoàng VP ĐTN,
Hội sinh viên
Thứ 4  20/9/2017 7h30 Sân khấu ngoài trời Lễ tổng kết năm học 2016 - 2017
và khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Đại biểu mời; BCH Đảng bộ Trường,
Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn Trường,
Hội đồng Trường, BCH Đoàn TNCS HCM,
Ban Thư ký Hội Sinh viên,
Chủ tịch Hội CCB; Trưởng ban liên lạc
CLB Hưu trí Nhà trường; Chi ủy các Chi bộ;
Trưởng, Phó các Phòng, Khoa, Trung tâm;
toàn thể Giảng viên, CBVC Nhà trường
(trừ GV có giờ lên lớp, CB làm nhiệm vụ);
sinh viên theo thành phần được triệu tập
Đ/c Huy Phòng
CT HSSV
14h00 P. họp A Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
Trung tâm Thông tin - Thư viện
Các đ/c: Nguyễn Thanh Minh,
 Dương Thanh Tình; 
 toàn thể CBVC Trung tâm TT-TV
Đoàn
Chủ tịch
Công đoàn
Trung tâm TT-TV
14h00 P. họp B Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
Khoa Marketing, TM&DL
Các đ/c: Trần Quang Huy,
Phạm Xuân Thủy;
đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng;
 toàn thể CBGV Khoa Marketing, TM&DL
Đoàn
Chủ tịch
Công đoàn
Khoa Marketing, TM&DL
14h00 P. họp C Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
Trung tâm HTQT về ĐT&DH
Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
 Trần Nhuận Kiên; toàn thể CBVC
Trung Tâm HTQT về ĐT&DH
Đoàn
Chủ tịch
Công đoàn
Trung tâm HTQT về ĐT&DH
Thứ 5 21/9/2017 7h30 P.họp A Hôi nghị CBVC và người lao động
Khoa Kế toán lấy thư giới thiệu nhân sự
bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức vụ
Phó Trưởng khoa
Tổ công tác; toàn thể CBVC và
người lao động (hợp đồng từ 01 năm trở lên)
Khoa Kế toán (không bao gồm
GV kiêm nhiệm)
Tổ công tác Tổ công tác;
Phòng HC-TC; Khoa Kế toán
8h00 P. họp B Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
Phòng Đào tạo
Các đ/c: Trần Quang Huy,
 Trần Nhuận Kiên; 
 toàn thể CBVC Phòng Đào tạo
Đoàn
Chủ tịch
Công đoàn
Phòng Đào tạo
9h00 P.họp A Hội nghị liên tịch Ban Chi ủy,
Ban Chủ nhiệm Khoa Kế toán lấy phiếu
tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại
chức vụ Phó Trưởng khoa
Tổ công tác; Ban Chi ủy;
Ban Chủ nhiệm Khoa Kế toán
Tổ công tác Tổ công tác;
Phòng HC-TC; Khoa Kế toán
Thứ 5 21/9/2017 9h30 P. họp số 1
ĐHTN
Lễ ký Biên bản hợp tác giữa
Đại học Thái Nguyên và chương trình Aus4skill
Đ/c Đỗ Anh Tài GS.TS
Đ.K.Vui
Ban Hợp tác
Quốc tế
10h00 P. họp A Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
Phòng Hành chính - Tổ chức
Các đ/c: Nguyễn Thanh Minh,
Dương Thanh Tình; 
 toàn thể CBVC Phòng HC-TC
Đoàn
Chủ tịch
Công đoàn
Phòng HC-TC
10h00 ĐHTN ĐHTN làm việc với Đại sứ quán Úc
tại Việt Nam
Đ/c Đỗ Anh Tài ĐHTN ĐHTN
10h30 P. 207
Nhà LV-NC
Làm việc với Văn phòng đại diện
DAAD Việt Nam
Đ/c Đỗ Anh Tài;
Văn phòng đại diện DAAD Việt Nam;
đdlđ và chuyên viên Phòng KHCN&HTQT
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT
13h30 P.họp A Hội nghị CBVC và người lao động
Khoa Ngân hàng - Tài chính lấy thư giới thiệu
nhân sự bổ nhiệm/bổ nhiệm lại
chức vụ Phó Trưởng khoa
Tổ công tác; toàn thể CBVC và
người lao động (hợp đồng từ 01 năm trở lên) Khoa Ngân hàng - Tài chính
(không bao gồm GV kiêm nhiệm)
Tổ công tác Tổ công tác;
Phòng HC-TC; Khoa NH-TC
14h30 P. họp B Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
Phòng Thanh tra - Pháp chế
Các đ/c: Nguyễn Thanh Minh,
Dương Thanh Tình; 
 toàn thể CBVC Phòng TT-PC
Đoàn
Chủ tịch
Công đoàn
Phòng TT-PC
14h30 P. họp C Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
Phòng KHCN&HTQT
Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Phạm Xuân Thủy; 
 toàn thể CBVC Phòng KHCN&HTQT
Đoàn
Chủ tịch
Công đoàn
Phòng KHCN&HTQT
15h30 P.họp A Hội nghị liên tịch Ban Chi ủy, Ban Chủ nhiệm
Khoa Ngân hàng - Tài chính lấy phiếu
tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm/bổ nhiệm lại
chức vụ Phó Trưởng khoa
Tổ công tác; Ban Chi ủy;
Ban Chủ nhiệm Khoa Ngân hàng - Tài chính
Tổ công tác Tổ công tác;
Phòng HC-TC; Khoa NH-TC
Thứ 6 22/9/2017 8h00 P. họp A Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
Phòng Công tác Học sinh sinh viên
Các đ/c: Nguyễn Thanh Minh,
Trần Lương Đức; 
 toàn thể CBVC Phòng CT HSSV
Đoàn
Chủ tịch
Công đoàn
Phòng CT HSSV
8h00 P. họp B Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
Phòng Quản trị - Phục vụ
Các đ/c: Trần Quang Huy,
Dương Thanh Tình; 
 toàn thể CBVC Phòng QT-PV
Đoàn
Chủ tịch
Công đoàn
Phòng QT-PV
Thứ 6 22/9/2017 13h30 P. họp B Giới thiệu Chương trình học bổng DAAD Đ/c Đỗ Anh Tài;
Văn phòng đại diện DAAD Việt Nam;
đdlđ và chuyên viên Phòng KHCN&HTQT;
cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm
đến chương trình học bổng DAAD
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT
14h00 P. họp A Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
Khoa Ngân hàng - Tài chính
Các đ/c: Trần Quang Huy,
Trần Lương Đức;
đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng;
 toàn thể CBGV Khoa NH-TC
Đoàn
Chủ tịch
Công đoàn
Khoa NH-TC
14h00 P. họp C Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Các đ/c: Nguyễn Thanh Minh,
Trần Nhuận Kiên; 
 toàn thể CBVC Phòng KH-TC
Đoàn
Chủ tịch
Công đoàn
Phòng KH-TC
Thứ 7 23/9/2017            
Chủ nhật 24/9/2017            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 18/9/2017 ĐẾN NGÀY 24/9/2017 (Tuần thứ 38)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 18/9/2017            
Thứ 3  19/9/2017 9h00 P. 101-GK1 Gặp mặt phụ huynh và sinh viên thuộc diện
cảnh báo học tập Khoa Quản trị Kinh doanh
Đại diện BCN,cố vấn học tập,
 phụ huynh và sinh viên thuộc diện
cảnh báo học tập Khoa QTKD
Đ/c Hạnh Khoa QTKD
Thứ 4  20/9/2017            
Thứ 5 21/9/2017            
Thứ 6 22/9/2017 9h00 P. họp C Trao đổi giữa gia đình và Nhà trường
về kết quả học tập của sinh viên
Khoa Kinh tế thuộc diện cảnh báo học tập
học kỳ II năm học 2016 - 2017
(hệ chính quy)
Đại diện BCN,cố vấn học tập,
 phụ huynh và sinh viên thuộc diện
cảnh báo học tập Khoa Kinh tế
Đ/c
Lan Anh
Trợ lý HSSV
Thứ 7 23/9/2017            
Chủ nhật 24/9/2017            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Bùi Đức Linh