Lịch công tác (Tuần 39)
02/10/2017 | 2731 lượt xem
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 25/9/2017 ĐẾN NGÀY 01/10/2017 (Tuần thứ 39)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 25/9/2017            
Thứ 3  26/9/2017 7h30 P. họp B Họp xét điều kiện tuyển sinh đại học
hệ phi chính quy ngành Luật kinh tế,
ngành Kế toán và ngành Kinh tế
(chuyên ngành QLKT)
Theo Quyết định Đ/c Huy Phòng Đào tạo
7h45 P. họp B Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp
lớp TN15 - LTKT
Theo Quyết định Đ/c Huy Phòng Đào tạo
8h00 P. họp A Thẩm định và nghiệm thu giáo trình
của TS. Nguyễn Văn Minh
và TS. Trần Văn Quyết
Hội đồng theo Quyết định;
Ban biên soạn
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT; Ban biên soạn 
8h00 P. họp B Họp xét tiến độ học kỳ 2
năm học 2016 - 2017 hệ đại học chính quy
Theo Quyết định Đ/c Huy Phòng Đào tạo
9h00 P. họp A Thẩm định và nghiệm thu sách đã xuất bản
của TS. Phạm Thị Ngọc Vân
Hội đồng theo Quyết định;
Ban biên soạn
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT; Ban biên soạn 
9h40 P. họp A Thẩm định và nghiệm thu sách đã xuất bản
của TS. Nguyễn Tiến Long
Hội đồng theo Quyết định;
Ban biên soạn
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT; Ban biên soạn 
10h10 P. họp A Thẩm định và nghiệm thu sách đã xuất bản
của TS. Dương Thị Tình
Hội đồng theo Quyết định;
Ban biên soạn
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT; Ban biên soạn 
14h00 P. họp A Hội nghị Liên tịch (lần 2) chuẩn bị
tổ chức Hội nghị đại biểu CBVC
năm học 2017 - 2018
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng;
Chủ tịch Hội đồng Trường;
Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư ĐTN
Kế toán trưởng; trưởng các Phòng
và Giám đốc Trung tâm TT-TV; Trợ lý BGH
Đ/c Huy Văn phòng
Công đoàn
15h00 P. họp A Họp Ban soạn thảo Quy chế chi tiêu nội bộ
 năm 2018
Hội đồng theo Quyết định Đ/c Huy Phòng KH-TC
Thứ 4  27/9/2017 8h00 P. họp A Họp thông qua điều chỉnh
quy hoạch chi tiết Nhà trường
Ban Xây dựng CSVC;
Chủ tịch Hội đồng Trường
Đ/c Huy Phòng QT-PV
8h30 P. họp A Họp Ban Xây dựng CSVC  Ban Xây dựng CSVC Đ/c Huy Phòng QT-PV
9h00 P. họp A Lễ công bố các Quyết định
về công tác cán bộ
BCH Đảng bộ; Ban Giám hiệu;
Trưởng, Phó các Phòng, Khoa, Trung tâm
và các cá nhân có Quyết định
Đ/c Huy Phòng HC-TC
14h30 P.họp B Họp Ban chỉ đạo Khám sức khỏe
sinh viên K14
Theo Quyết định Đ/c Minh Phòng QT-PV
16h10 P. họp B Thẩm định và nghiệm thu sách đã xuất bản
của TS. Phạm Văn Hạnh và các tác giả
Hội đồng theo Quyết định;
Ban biên soạn
Đ/c Minh Phòng KHCN&HTQT; Ban biên soạn 
Thứ 5 28/9/2017 8h00 Hà Nội Tham dự tập huấn 'Cơ chế tự chủ tài chính và sử dụng vốn nhà nước để mua sắm,
hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí'
Các đ/c: Trần Quang Huy,
Tạ Việt Anh
BTC BTC
14h00 P. họp B Thẩm định và nghiệm thu sách đã xuất bản
của ThS. Nguyễn Thị Nhung và các tác giả
Hội đồng theo Quyết định;
Ban biên soạn
Đ/c Minh Phòng KHCN&HTQT; Ban biên soạn 
Thứ 6 29/9/2017 7h30 P. 101-GK1 Hội nghị đại biểu CBVC năm học 2017 - 2018 Đại biểu mời; đại biểu tham dự Hội nghị
(Trang phục: nam áo trắng thắt cà vạt,
nữ mặc áo dài)
Đoàn
chủ tịch
TL BGH,
 VP Công đoàn 
14h00 P. họp số 1
ĐHTN
Họp BCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên Các đ/c: Trần Quang Huy,
Đỗ Anh Tài
Bí thư ĐU ĐHTN VP ĐU ĐHTN
           
16h00 P. họp B Họp xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2017
hệ đại học chính quy
Theo Quyết định Đ/c Huy Phòng Đào tạo
Thứ 7 30/9/2017            
Chủ nhật 01/10/2017            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Nguyễn Thanh Minh;
- Đề nghị các Ban xây dựng Đảng, các Chi bộ Phòng, Trung tâm nộp Báo cáo kết quả công tác tháng 9/2017; Phương hướng công tác tháng 10/2017 về văn phòng Đảng ủy trước 16h00 thứ 2 (ngày 25/9/2017);
- Đề nghị các đơn vị nộp Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 9/2017; Kế hoạch công tác tháng 10/2017 về bộ phận Trợ lý BGH trước 16h00 thứ 2 (ngày 25/9/2017);
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 25/9/2017 ĐẾN NGÀY 01/10/2017 (Tuần thứ 39)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 25/9/2017            
Thứ 3  26/9/2017            
Thứ 4  27/9/2017            
Thứ 5 28/9/2017 16h00 P. họp B Họp Chi bộ Phòng KHCN&HTQT Toàn thể đảng viên chi bộ
Phòng KHCN&HTQT
Đ/c Quyết Phòng KHCN&HTQT
Thứ 6 29/9/2017            
Thứ 7 30/9/2017 7h30 P. 101-GK1 Chào tân sinh viên K14 - tọa đàm
phương pháp học tập và NCKH
cho sinh viên Khoa Kế toán
Khách mời; Ban chủ nhiệm Khoa,
toàn thể CBGV và sinh viên K14, cán sự
các Khóa K11, K12, K13 Khoa Kế toán
Đ/c Tuyết LCĐ Khoa
Kế toán
9h00 P. 301-GK1 Giao đề tài thực tập tốt nghiệp
lớp BK13 - KTTH
Theo Quyết định K. Kế toán Phòng Đào tạo
Chủ nhật 01/10/2017            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh