Lịch công tác(Tuần 31)
02/10/2017 | 2886 lượt xem
              
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 31/7/2017 ĐẾN NGÀY 06/8/2017 (Tuần thứ 31)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 31/7/2017 7h30 Hội trường TTGDQP và An ninh - ĐHTN Họp tập, quán triệt triển khai thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường;
Ban Giám hiệu; Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch
Công đoàn Trường, Hội sinh viên,
Hội Cựu chiến binh; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Bí thư
Đảng ủy
ĐHTN
BTC
Thứ 3  01/8/2017 9h00 P. họp A Nghiệm thu đề tài cấp Đại học
"Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đồng bào
dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc Việt Nam"
Mã số: DDH-TN06-12
CNĐT: TS. Bùi Nữ Hoàng Anh
Hội đồng theo Quyết định;
Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
Chủ tịch
Hội đồng
Phòng KHCN&HTQT;
CNĐT &
nhóm nghiên cứu
14h00 P. họp A Họp Hội đồng thanh lý tài sản, thiết bị năm 2017 Hội đồng theo QĐ số 483/QĐ-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày 18/5/2017 Đ/c Minh Phòng QT-PV,
Phòng KH-TC
Thứ 4  02/8/2017 14h00 P. họp A Bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
cho NCS. Đồng Văn Tuấn
Hội đồng theo Quyết định; Đại biểu mời; NCS và các CBGV quan tâm Chủ tịch
Hội đồng
Phòng Đào tạo
Thứ 5 03/8/2017 7h30 P. họp A Thẩm định kết quả đánh giá và xếp loại
các đơn vị đào tạo năm học 2016 - 2017
Ban Giám hiệu;
lãnh đạo và chuyên viên phụ trách
các lĩnh vực liên quan tới các tiêu chí
thẩm định thuộc các Phòng: HC-TC,
QT-PV, KH-TC, CT HSSV, TT-PC, KT&ĐBCLGD, KHCN&HTQT,
Đào tạo, TT TT-TV
ĐHTN TT HĐTĐ-KT
14h00 P. họp A Giao nhiệm vụ cho sinh viên đi đào tạo
sĩ quan dự bị năm 2017
Đ/c Nguyễn Thanh Minh; BCĐ thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn nam sinh viên
tốt nghiệp ĐH đi đào tạo SQDB 2017;
Đdld các Phòng: CTHSSV, Đào tạo;
Đd BCN các Khoa: Kế toán, Kinh tế, QTKD, NH-TC,QL-LKT; Bí thư ĐTN
Sinh viên được gọi đi đào tạo SQDB
Đ/c Minh Phòng CT HSSV
Thứ 6 04/8/2017            
Thứ 7 05/8/2017            
Chủ nhật 06/8/2017 15h00 P. họp A Bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở
cho NCS. Đỗ Thị Hòa Nhã
Hội đồng theo Quyết định; Đại biểu mời; NCS và các CBGV quan tâm Chủ tịch
Hội đồng
Phòng Đào tạo
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Nguyễn Thanh Minh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Bùi Đức Linh
             
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 31/7/2017 ĐẾN NGÀY 06/8/2017 (Tuần thứ 31)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 31/7/2017            
Thứ 3  01/8/2017            
Thứ 4  02/8/2017            
Thứ 5 03/8/2017            
Thứ 6 04/8/2017 8h00
(cả ngày)
P. họp A Bảo vệ bài tiểu luận tổng quan, chuyên đề
cho NCS Trần Thị Thanh Xuân
Hội đồng theo quyết định;
đại biểu mời; BCN và lãnh đạo
các Bộ môn của Khoa QL - LKT,
các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm
Đ/c Long Trợ lý KH&ĐT;
NCS
Thứ 7 05/8/2017            
Chủ nhật 06/8/2017            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Bùi Đức Linh