Lịch công tác(Tuần 32)
02/10/2017 | 2878 lượt xem
   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 07/8/2017 ĐẾN NGÀY 13/8/2017 (Tuần thứ 32)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 07/8/2017 7h00 Sân phía trước Nhà
LV-NC
Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ  Toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức
và người lao động (ký hợp đồng
từ 1 năm trở lên) của Nhà trường
BTC Ban Tuyên giáo
ĐU Trường,
Trợ lý BGH
8h30 P. họp A Họp Ban chỉ đạo và Ban thư ký hoạt động
"Đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với
dịch vụ giáo dục công năm 2017"
Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký theo QĐ
số 736/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD ngày 02/8/2017
Đ/c Tài Phòng KT&ĐBCLGD
14h00 P. họp A Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng,
kỷ luật sinh viên
Theo Quyết định Đ/c Minh Phòng CT HSSV
Thứ 3  08/8/2017 8h00 P. họp A Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường BCH Công đoàn Trường Đ/c Đức VP CĐ
14h00 P. họp A Họp Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên BCH Đoàn Thanh niên Đ/c Hoàng VP ĐTN
Thứ 4  09/8/2017 9h00 P. họp A Họp công tác chuẩn bị cho Lễ Bế giảng
và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy
năm 2017
Đ/c Nguyễn Thanh Minh;
BCN các Khoa chuyên môn,
đdlđ Phòng Đào tạo, Phòng QT-PV
lđ và chuyên viên Phòng CT HSSV,
Bí thư Đoàn Thanh niên
Đ/c Minh Phòng CT HSSV
Thứ 5 10/8/2017 7h30
(cả ngày)
P. 101-GK1 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên
hệ chính quy năm 2017
Đ/c Nguyễn Thanh Minh;
BCN các Khoa chuyên môn,
đdlđ Phòng Đào tạo,
lđ và chuyên viên Phòng CT HSSV,
Bí thư Đoàn Thanh niên,
SV hệ chính quy tốt nghiệp năm 2017
Đ/c Minh Phòng CT HSSV
8h00 P.họp 1 ĐHTN Hội nghị Tăng cường công tác quản lý đoàn vào, đoàn ra trong công tác hợp tác quốc tế
của ĐHTN
Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Trần Lương Đức, Nguyễn Quang Hợp,
Bùi Thị Minh Hằng
Đ/c Đặng Văn Minh Ban HTQT ĐHTN
Thứ 6 11/8/2017 7h30
(cả ngày)
P. 101-GK1 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên
hệ chính quy năm 2017
Đ/c Nguyễn Thanh Minh;
BCN các Khoa chuyên môn,
đdlđ Phòng Đào tạo,
lđ và chuyên viên Phòng CT HSSV,
Bí thư Đoàn Thanh Niên,
SV hệ chính quy tốt nghiệp năm 2017
Đ/c Minh Phòng CT HSSV
8h00 Hội trường C2, ĐH Bách Khoa Hà Nội Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018
các cơ sở GDĐH
Các đ/c: Trần Quang Huy,
Trần Nhuận Kiên
BTC BTC
  9h00 P. họp A Thẩm định và nghiệm thu sách đã xuất bản
của TS. Trần Quang Huy
Hội đồng theo Quyết định;
Ban biên soạn
Đ/c Thiện Phòng KHCN&HTQT,
ban biên soạn
Thứ 7 12/8/2017            
Chủ nhật 13/8/2017 7h30
(cả ngày)
Nhà LV - NC Tổ chức hội đồng bảo vệ đề cương
luận văn thạc sĩ Khóa 12 (đợt 2 - lần 1)
Theo Quyết định Chủ tịch
Hội đồng
Phòng Đào tạo
15h00 P. 101-GK1 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên
các lớp TN12-QTKD, TN12-KTTH
Đ/c Nguyễn Thanh Minh,
lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT HSSV
Đ/c Minh Phòng CT HSSV
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 07/8/2017 ĐẾN NGÀY 13/8/2017 (Tuần thứ 32)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 07/8/2017            
Thứ 3  08/8/2017 9h00 P. họp B Họp Chi bộ Phòng KHCN&HTQT Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KHCN&HTQT Đ/c Quyết Chi bộ Phòng KHCN&HTQT
10h00 P. họp B Họp Phòng KHCN&HTQT Toàn thể CBVC Phòng KHCN&HTQT Đ/c Hằng Phòng KHCN&HTQT
Thứ 4  09/8/2017            
Thứ 5 10/8/2017 8h00 P. họp B Lễ kết nạp Đảng viên mới Khoa QTKD Đại biểu mời;
Toàn thể Đảng viên Khoa QTKD
Đ/c Huệ Chi bộ
Khoa QTKD
9h00 P. họp B Họp triển khai công tác đầu năm học
Khoa Quản trị Kinh doanh
Toàn thể CBGV Khoa QTKD Đ/c Hạnh VP Khoa QTKD
14h00 P. họp A Bảo vệ bài tiểu luận tổng quan, chuyên đề
cho NCS Nguyễn Thu Thủy
Hội đồng theo Quyết định; đại biểu mời;
BCN và lãnh đạo các Bộ môn
của Khoa QL - LKT, các PGS, TS,
các NCS và toàn thể CBGV quan tâm
Đ/c Long Trợ lý KH&ĐT;
NCS
Thứ 6 11/8/2017            
Thứ 7 12/8/2017            
Chủ nhật 13/8/2017            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh